Stanowisko Ruchu Narodowego w sprawie II tury wyborów prezydenckich
22.05.2015

Ruch Narodowy przesłał kandydatom ubiegającym się w II turze wyborów o urząd Prezydenta RP pytania dotyczące czterech zagadnień: stosunku do pakietu klimatycznego UE, obrony złotego jako waluty narodowej, postulatu konstytucyjnej ochrony narodowej własności polskiej ziemi i zachowania neutralności wobec konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Wobec braku odpowiedzi na te istotne dla nas kwestie Zarząd Główny Ruchu Narodowego nie udziela poparcia żadnemu z kandydatów. Działaczy i sympatyków RN zachęcamy do udziału w wyborach w duchu poczucia odpowiedzialności za przyszłość Ojczyzny i do podejmowania w najbliższą niedzielę samodzielnych, przemyślanych decyzji wyborczych.

Zarząd Główny Ruchu Narodowego

 

Krzysztof Bosak

Przed debatą i drugą turą RN zwrócił się do kandydatów by ustosunkowali się do czterech kluczowych kwestii
21.05.2015

Warszawa 20.05.2014 r.

Ruch Narodowy zwraca się do obu kandydatów biorących udział w drugiej turze wyborów prezydenckich. Pytamy o kluczowe kwestie dotyczące realizacji interesu narodowego przez Prezydenta RP. RN uzależnia swoje stanowisko przed drugą turą wyborów prezydenckich od pozytywnej odpowiedzi na następujące postulaty programowe:

- trwałe zachowanie złotego jako polskiej waluty narodowej i wypowiedzenie traktatów unijnych nakazujących Polsce przyjęcie jednolitej waluty unijnej,

- odmowa podpisania ustaw ratyfikujących unijny projekt klimatyczno-energetyczny i doprowadzenia do wyjścia Polski spod wymogów pakietu,

- złożenie projektu nowelizacji Konstytucji gwarantującego prawo posiadania ziemi w Polsce tylko obywatelom RP,

- ogłoszenie neutralności politycznej i wojskowej Polski w konflikcie rosyjsko-ukraińskim oraz zażądanie poszerzenia praw językowych dla Polaków na Kresach Wschodnich,

Oczekujemy na pilne odpowiedzi na podniesione przez nas kwestie dotyczące realizacji interesu narodowego.

Zarząd Główny Ruchu Narodowego

Paulina Małyszek

Telewizja publiczna zawiesza program o prowokacji MSW na Marszu Niepodległości 2013
19.05.2015

Czwartkowy program Jana Pospieszalskiego “Bliżej” został zawieszony. Większość mediów koncentruje się na tym, że jednym z gości miał być antysystemowy kandydat na prezydenta. Jednak ta sprawa ma także inny, ważniejszy dla nas aspekt, o którym pisze Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego:

Szok – publiczna TV w tygodniu wyborczym “siłowo” zdejmuje niewygodny dla władzy temat prowokacji MSW na Marszu Niepodległości 2013. Gościem programu Jana Pospieszalskiego miał być, obok Pawła Kukiza, działacz narodowy z łódzkiego, niesłusznie oskarżony i przetrzymywany w areszcie przez dwa miesiące, za rzekome podpalenie budki przed ambasadą rosyjską. Przypomnijmy, że działo się to na parę miesięcy przed pierwszym startem RN w wyborach.
Sterują ręcznie prowokacjami służb, ręcznie i na chama sterują też mediami. Witamy w okrągłostołowej republice bananowej PO.

Nikodem Bernaciak

Krzystof Bosak: Sienkiewicz mógł doprowadzić do skandalu międzynarodowego
18.05.2015

Tuż po złożeniu do prokuratury w Warszawie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, w Zielonej Górze rozpoczęła się konferencja prasowa, na której zjawił się Krzysztof Bosak, członek Zarządu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

konfa zg 2

- Sprawa jest bardzo poważna, dlatego, że z opublikowanych dzisiaj nagrań rozmów obecnego szefa CBA Pawła Wojtunika oraz byłej Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej wynika, że podpalenie budki pod Ambasadą Rosyjską było sprowokowane przez grupę funkcjonariuszy z podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych służb – mówił Krzysztof Bosak, członek Zarządu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości oraz Wiceprezes Ruchu Narodowego. – Jeżeli te informacje się potwierdzą, to będzie oznaczało, że Bartłomiej Sienkiewicz skandalicznie nadużył władzy doprowadzając wręcz do międzynarodowego skandalu.

Na konferencji prasowej obecni byli także Paweł Kamrad, prezes Okręgu Lubuskiego Młodzieży Wszechpolskiej oraz Krystian Pacholik, prezes Zielonogórskiego Koła Młodzieży Wszechpolskiej, a także inni lokalni działacze narodowi.

Kinga Nelken

Podpalacz nie przeprosi uczestników Marszu Niepodległości 2013
18.05.2015

- Absolutnie nie mam zamiaru przepraszać organizatorów i uczestników Marszu Niepodległości z 2013 roku, ponieważ nie stanęli na wysokości zadania. Burdy i incydenty jakie miały wtedy miejsce są dowodem na to, że nie ma za co przepraszać – mówił były Minister Spraw Wewnętrznych tuż po porannej wizycie w studiu Radia Zet.

Zobaczcie krótkie nagranie, na którym jeden z naszych sztabowców i zarazem działacz warszawskiej Młodzieży Wszechpolskiej Mateusz Marzoch rozmawia z Bartłomiejem Sienkiewiczem!

Kinga Nelken

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Bartłomieja Sienkiewicza w rękach prokuratora!
18.05.2015

Wczoraj tygodnik Do Rzeczy ujawnił informacje, które sugerują, iż podpalenie budki strażniczej znajdującej się przed Ambasadą Federacji Rosyjskiej, w czasie trwania Marszu Niepodległości 2013, mogło nastąpić na polecenie ówczesnego szefa MSW – Bartłomieja Sienkiewicza.

Kilkanaście godzin po ukazaniu się tej wiadomości, na biurku w prokuraturze leży już zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Sienkiewicza! Zostało sporządzone przez szefa zespołu prawnego stowarzyszenia Marsz Niepodległości – mec. Łukasza Moczydłowskiego.

Warto dodać, że to właśnie członkowie zespołu prawnego dowodzonego przez mec. Moczydłowskiego od lat bronią uczestników Marszów Niepodległości padających ofiarami bezpodstawnych oskarżeń i nadużyć ze strony służb. Opieki prawnej udzielili również Kamilowi z Radomska, który spędził 2 miesiące w areszcie oskarżony o podpalenie feralnej budki, będąc w rzeczywistości niewinnym.

Poniżej prezentujemy treść dokumentu i zachęcamy do obserwowania profilu mec. Łukasza Moczydłowskiego na portalu Facebook.

11148216_876292449091406_139042902913582394_n (1)

Kacper Nowogrodzki

Narodowcy z Łodzi stanowczo przeciwni propagowaniu komunizmu
15.05.2015

Krążąca od kilku dni po Polsce grupa niemieckich komunistów postanowiła odwiedzić Łódź. Spotkało się to z ostrym sprzeciwem przedstawicieli Ruchu Narodowego i mieszkańców miasta. W związku z tym wystosowano apel do prezydent Łodzi – Hanny Zdanowskiej – o podjęcie kroków mających na celu zablokowanie tego skandalicznego wydarzenia. Jego treść prezentujemy poniżej:

Szanowna Pani Prezydent,

Jako mieszkańcy zaangażowani w życie społeczne Polski i Łodzi z dużym niepokojem przyglądamy się pewnym wydarzeniom odbywającym się na terenie naszego kraju, a które niedługo mogą przenieść się również do naszego miasta. Kilka dni temu do Polski przyjechała grupa komunistycznych ekstremistów niemieckich z Aktionsbüro Das Begräbnis oder Die Himmlischen Vier, którzy prowadzą bolszewicką agitację na terenie naszego kraju. Ich akcji pod hasłem „Walka klas zamiast wojny światowej” ma być wyrazem sprzeciwu wobec rzekomej polityki imperialnej i jednocześnie ma promować walkę klas jako alternatywę dla obecnego porządku światowego. Niemieccy bolszewicy swobodnie używają również komunistycznej symboliki i otwarcie propagują totalitarny ustrój, który ma być oparty na władzy rewolucyjnej klasy robotniczej, co stanowi przestępstwo z artykułu 256. kodeksu karnego. Komunistyczni agitatorzy z Niemiec nie kryją się ze swoimi bolszewickimi poglądami i już promują je na terenie naszego kraju. Od 10 maja przebywają oni w Polsce i kontynuują swój czerwony rajd, który w dniach 18 – 19 maja ma przetoczyć się również przez Łódź. Istotnym jest fakt, iż cała akcja ma wsparcie Komunistycznej Partii Polski, a także środowiska byłych żołnierzy Armii Ludowej. Mamy nadzieję, że Pani obecność na obchodach patriotycznych i swojego czasu również przy okazji oddawania hołdu Żołnierzom Wyklętym w Łodzi nie była tylko zwykłą pokazówką polityczną. W związku z tym apelujemy do Pani Prezydent o podjęcie wszelkich niezbędnych kroków, które zapobiegną promowaniu ludobójczego ustroju i łamaniu polskiego prawa na terenie Łodzi.

Kamil Klimczak – Ruch Narodowy

Kacper Nowogrodzki