Prezentujemy tezy programowe Roberta Winnickiego – kandydata RN na prezydenta Wrocławia
14.10.2014

Robert Winnicki: Wczoraj po południu, w otoczeniu dolnośląskich kandydatów Ruchu Narodowego do Sejmiku Wojewódzkiego oraz Rady Miasta ogłoszona została moja kandydatura na funkcję prezydenta Wrocławia.

W stolicy mojego rodzinnego województwa, a zarazem mieście, z którym związana jest większość mojej dotychczasowej aktywności narodowej, będziemy walczyć o odsunięcie od władzy demoliberalnego układu, rządzącego Wrocławiem od 1990 r.

Dziękuję dolnośląskim działaczom za mobilizację i dotychczasowe zaangażowanie. Wchodzimy w okres gorącej, miesięcznej bitwy kampanijnej, która będzie wymagała wysiłku od nas wszystkich.

Czołem Wielkiej Polsce!

————————–——-

Podczas konferencji zaprezentowaliśmy główne tezy Programu dla Wrocławia:

1. Wrocław nie tylko dla bogatych.

Nasze miasto rozwija się bardzo nierównomiernie. Ćwierć wieku rządów liberałów to zaniedbane całe dzielnice, takie jak Ołbin, Nadodrze czy tzw. Trójkąt. Olbrzymie środki wydawane są na inwestycje, z których zyski czerpią przede wszystkim ekonomiczni oligarchowie albo międzynarodowe korporacje. Jedni i drudzy transferują pozyskane w ten sposób środki za granicę.

Mieszkańcy biednych dzielnic Wrocławia stali się głównymi poszkodowanymi polityki władz miasta, która prowadzi do tego, że koszty i olbrzymie długi są publiczne, a zyski – prywatne. Moim priorytetem będzie skierowanie inwestycji miejskich do zaniedbanych dzielnic. Rozbudujemy infrastrukturę, przystosujemy lokale miejskie do taniego wynajmu i prowadzenia w nich drobnego biznesu. Będziemy oferować niezbędne wsparcie wszystkim, którzy będą chcieli wyrwać się z biedy i bezrobocia.

2. Tanie mieszkania zamiast drogich, słomianych inwestycji

Wrocław jest dziś miastem, w którym koszty życia należą do najwyższych w Polsce. Cierpią na tym dziesiątki tysięcy mieszkańców, a zauważalnym zjawiskiem są tzw. pracujący biedni – ludzie, którzy żyją na granicy ubóstwa, pomimo tego, że posiadają zatrudnienie. Podatki i opłaty należą do najwyższych w Polsce.

Obniżymy koszty życia we Wrocławiu, rozpoczynając od obniżki tych danin. Zmniejszymy długi miasta poprzez radykalne cięcia wydatków administracyjnych. Polityka ratusza będzie w sposób szczególny nastawiona na pomoc młodym małżeństwom, rodzinom wielodzietnym i osobom starszym, ubogim oraz zagrożonym ubóstwem. Tanie budownictwo społeczne, wspierane przez miasto, będzie w sposób szczególny skierowane do tych grup. Zbudujemy sieć tanich przedszkoli. Wesprzemy organizacje lokatorskie, walczące o odzyskanie spółdzielni mieszkaniowych z rąk lokalnych klik i podejrzanych grup interesu. Rodziny wielodzietne będą korzystały z komunikacji miejskiej za symboliczną złotówkę miesięcznie.

3. Wrocławski handel w polskich rękach

Dotychczasowa polityka ekipy Dutkiewicza i jego poprzedników konsekwentnie prowadzi do zniszczenia polskiego handlu we Wrocławiu. Powstające w zastraszających ilościach, w samym sercu miasta, centra handlowe, byłyby nie do pomyślenia w większości państw zachodnich. Jest to jeden z przykładów ekonomicznej kolonizacji Polski przez kapitał międzynarodowy. Polski drobny handel oraz rzemiosło są wypierane z wrocławskiego życia gospodarczego i niszczone przy aktywnym udziale władz miasta.

Zmienimy ten stan rzeczy. Lokalni przedsiębiorcy będą mogli liczyć na wsparcie i szczególne, uprzywilejowane traktowanie. Powiększymy liczbę miejskich targowisk i powstrzymamy proces powstawania wielkich centrów handlowych w śródmieściu. Zweryfikujemy przetargi oraz pozwolenia dotyczące wielkich sieci handlowych pod kątem przejrzystości i potencjalnej korupcji. Będziemy wspierać różnorodne formy spółdzielczości i tworzenia polskich grup biznesowych we Wrocławiu. Przedsiębiorstwa znajdujące się w polskich rękach będą miały pierwszeństwo w realizacji zadań zleconych przez miasto.

4. Odbudowa szkolnictwa zawodowego

Polskie, w tym wrocławskie, szkolnictwo znajduje się w stanie rozkładu. Przez ostatnie kilkanaście lat zniszczono funkcję wychowawczą szkoły i znacząco obniżono poziom wykształcenia ogólnego. Fałszywe teorie pedagogiczne i wynikająca z nich praktyka, a także lewicowo-liberalna indoktrynacja prowadzą do upadku autorytetu nauczyciela i zubożenia horyzontów intelektualnych uczniów. Równolegle zniszczono też średnie szkolnictwo zawodowe, deprecjonując najpierw jego znaczenie.

Jako prezydent Wrocławia zadbam, by w podległych mi szkołach panowała dyscyplina i porządek. Szczególny nacisk położę na dodatkowe zajęcia, uzupełniające braki wiedzy szkolnej, zwłaszcza w takich dziedzinach jak historia najnowsza, filozofia i kultura narodowa. Moim priorytetem będzie odbudowa szkolnictwa zawodowego. Tysiące młodych Wrocławian powinno mieć szansę nauki praktycznych umiejętności, gwarantujących zatrudnienie. Należy odbudować nie tylko same szkoły zawodowe oraz techniczne na poziomie średnim, ale również zadbać o ich prestiż w społeczeństwie. Znakiem rozpoznawczym Wrocławia powinny być polskie przedsiębiorstwa oparte nie tylko o wysokiej jakości inteligencję techniczną, ale i wysoko wykwalifikowanego oraz dobrze opłacanego robotnika.

5. Zero złotych na dewiacje

Stoimy dziś w Polsce w obliczu ofensywy przeciwko religii, rodzinie i tradycyjnej moralności. Również we Wrocławiu promowana jest nihilistyczna antykultura. W ramach placówek kulturalnych, działających za pieniądze publiczne mają miejsce żenujące wybryki nie mające nic wspólnego z wartościową sztuką. Władze miasta przyzwalają, a niekiedy patronują wydarzeniom organizowanym przez środowiska dewiantów.

Zlikwidujemy jakiekolwiek formy wsparcia finansowego oraz instytucjonalnego dla osób oraz organizacji walczących z tradycyjnym modelem rodziny. Dopilnujemy, żeby w podległych miastu szkołach oraz instytucjach nauki i kultury nie było miejsca na promowanie ideologii gender oraz dewiacyjnych zachowań seksualnych. Promowany będzie tradycyjny model rodziny opartej o związek kobiety i mężczyzny, wspólnie wychowujących potomstwo. Dzieci i młodzież zostaną objęte szczególną ochroną. Korzystając z ustawowych uprawnień, nie będziemy dopuszczać do promocji zachowań dewiacyjnych w sferze publicznej.

6. Wrocław stolicą kulturalną Ziem Odzyskanych

Wrocław i cały Dolny Śląsk, podobnie jak reszta Ziem Zachodnich, posiada dwie, niezwykle bogate, polskie tradycje historyczne. Stanowią one fundament kultury oraz tożsamości mieszkańców tych terenów. Te dwie wielkie tradycje to dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej, z których wywodzi się znaczna część mieszkańców naszego regionu oraz dziedzictwo Polski Piastowskiej. Niestety, mając tak bogatą spuściznę duchową, historyczną i kulturową, ekipa prezydenta Dutkiewicza wybrała zupełnie inny model budowania wrocławskiej tożsamości. Model ten opiera się na historycznej regermanizacji, promowaniu multikulturalizmu oraz kosmopolityzmu.

Zakończymy ten skandaliczny festiwal podcinania korzeni, z jakich wywodzą się Wrocławianie i mieszkańcy regionu. We Wrocławiu powstanie Muzeum Kresów Wschodnich – potężna placówka kulturalna i historyczna, promieniująca na cały kraj. Nawiążemy żywy kontakt i będziemy udzielać wszechstronnego wsparcia rodakom zamieszkałym na Kresach. Sztandarową, doroczną imprezą miejską będzie Festiwal Kresowy, a wrocławskie szkoły będą przeprowadzały specjalne zajęcia edukacyjne poświęcone tej tematyce. Podobne programy edukacyjne oraz imprezy zorganizujemy pod kątem dziedzictwa piastowskiego, które zostanie przywrócone pamięci Wrocławian i turystów m.in. poprzez budowę Centrum Ziem Odzyskanych.

7. Strzelnica w każdej dzielnicy

Dzisiaj Wrocław, niegdyś siedziba Śląskiego Okręgu Wojskowego, jest, podobnie jak cała Polska, niemal bezbronny w obliczu jakiegokolwiek poważniejszego konfliktu zbrojnego. Zniszczenie armii dokonane po 1989 r. widoczne jest szczególnie w naszym mieście, posiadającym zarówno infrastrukturę, jak i warunki naturalne do tego, by stać się centrum polskiego militaryzmu. Jako niezwykle negatywne zjawisko postrzegać niemal całkowity zanik przeszkolenia wojskowego wśród młodej generacji.

Jako prezydent miasta będą inicjował powstawanie publicznych strzelnic, służących w pierwszym rzędzie przeszkoleniu ludności i promowaniu kultury wojskowej. Wprowadzę przeszkolenie wojskowe do wrocławskich szkół. Będę wspierał powstawanie organizacji paramilitarnych, krzewiących patriotyczny militaryzm, połączony z rozwojem kultury fizycznej. Szerokie wsparcie ze strony miasta uzyskają organizacje promujące aktywny tryb życia, rozwój duchowy, kulturalny i patriotyczne wychowanie młodzieży, takie jak grupy rekonstrukcji historycznych czy harcerstwo.

Maciej Bełc

Zapraszamy na nadchodzące spotkania z Krzysztofem Bosakiem
14.10.2014

Debata “Czy kapitał ma narodowość?” z udziałem Profesorów WEiZ w Białymstoku, Krzysztofa Bosaka z Ruchu Narodowego oraz przedstawiciela Centrum Adama Smitha - odbędzie się w Auli Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku w dniu 15 października (środa) o godz. 16.

https://www.facebook.com/events/1482248895392044/

 

Spotkanie w Szczecinie odbędzie się 18 października o godzinie 17:30 w szkole ”Delta”, pl. Żołnierza Polskiego 5

https://www.facebook.com/events/854630391237382/

 

Spotkanie w Gryfinie odbędzie się dnia 19 października o godzinie 14:00 w Klubie Nauczyciela, ul. Tadeusza Kościuszki 17

https://www.facebook.com/events/489746384498515/

 

Spotkanie w Świnoujściu odbędzie się 20 października o godzinie 18:00 w Restauracji “Gryfia”, ul. Piłsudskiego 10

https://www.facebook.com/events/1476479472640576/

 

Zapraszamy!

 

 

Maciej Bełc

Marsz Niepodległości 2014 zarejestrowany!
14.10.2014

- Dziś o godzinie 00:01 zgłosiłem drogą mailową Marsz Niepodległości 2014. Jest to najwcześniejszy możliwy termin (30 dni przed planowanym zgromadzeniem publicznym) – poinformował w niedzielę prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Witold Tumanowicz.

Wczoraj natomiast, pod Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego odbyła się konferencja prasowa z udziałem wyżej wymienionego oraz Krzysztofa Bosaka, członka Zarządu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

- Dziś składamy jak co roku zgłoszenie do warszawskiego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na Marsz Niepodległości. Jest to kwestia tylko zgłoszenia, ponieważ ustawa o zgromadzeniach publicznych mówi, że zgromadzenie wystarczy zgłosić, nie potrzeba żadnych zgód – mówił na briefingu przed siedzibą Biura prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Witold Tumanowicz.
Podkreślił, że stowarzyszenie wybrało najwcześniejszy termin na zgłoszenie – na 30 dni przed planowanym marszem. Dodał, że to jedynie formalność, bo mail w tej sprawie został wysłany już w niedzielę. Tumanowicz poinformował, że tegoroczny marsz odbędzie się pod hasłem: “Armia patriotów”.
- Chcemy tym hasłem podkreślić przywiązanie Polaków do ojczyzny i pokazać jaka wielka siła drzemie w patriotyzmie Polaków – powiedział. Zaznaczył, że w tym roku trasa marszu będzie nieco inna niż w ubiegłych lat.
-Początek trasy marszu będzie niezmienny: centrum Warszawy, rondo im. Romana Dmowskiego, przemaszerujemy Alejami Jerozolimskimi, Mostem Poniatowskiego na Kamionek; tam oddamy hołd pod obeliskiem upamiętniającym rocznicę urodzin Romana Dmowskiego, jednego z kreatorów polskiej niepodległości – mówił Tumanowicz.
Dodał, że takie zakończenie marszu ma uczcić przypadającą w tym roku 150. rocznicę urodzin Dmowskiego. Inny z działaczy stowarzyszenia, Krzysztof Bosak, zapewnił, że Marsz Niepodległości jest inicjatywą patriotyczną, a nie chuligańską.

Cała relacja PAP-u na stronie: http://www.zw.com.pl/artykul/2,666670-Nowa-Trasa-Marszu-Niepodleglosci–Wiemy-jaka.html

Najświeższe informacje na temat tegorocznego Marszu Niepodległości: https://www.facebook.com/events/402055423259975/

Olaf Ryngwelski

Marian Kowalski w Polsat News
14.10.2014

Marian Kowalski, członek Rady Decyzyjnej i kandydat Ruchu Narodowego na prezydenta Lublina, wystąpił w debacie z Piotrem Szumlewiczem w stacji Polsat News. Nagranie całego starcia jest dostępne za pośrednictwem portalu YouTube:

Olaf Ryngwelski

Ruch Narodowy przedstawia cele oraz kandydatów w wyborach samorządowych na Podlasiu
11.10.2014

TVP Białystok: ,,Działacze Ruchu Narodowego przedstawili cele swojej kampanii w wyborach do sejmiku województwa. – To przede wszystkim walka o tak jakby zaprzestanie wyludniania się województwa podlaskiego. Widzimy co dzieje się na naszym terenie. Białystok obecnie też się wyludnia. Mamy do czynienia z bardzo dużą emigracją młodego pokolenia z naszego miasta. Niestety, w Białymstoku nie ma pracy. Będziemy o to szczególnie walczyć – powiedział Adam Andruszkiewicz z KWW Ruch Narodowy.

Adam Andruszkiewicz nie chce, by – jak mówi – województwo stało się rezerwatem przyrody i domem spokojnej starości. Zapobiec mają temu kandydaci Ruchu Narodowego do sejmiku województwa. Adam Andruszkiewicz – to “jedynka” w okręgu białostockim. Marcin Zabłudowski – lider listy w okręgu południowym. Tadeusz Jaszewski otwierający listę w okręgu łomżyńskim. Kamil Sokołowski – jedynka okręgu suwalskiego. Wszyscy to działacze społeczni.”

Inne relacje mediów:

http://www.wspolczesna.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20141008%2FWYBORYSAMORZADOWE%2F141009720

http://wiadomosci.onet.pl/bialystok/samorzadowcy-sportowcy-spolecznicy-na-listach-wyborczych/svdsv

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/117184

Maciej Bełc